1

Info voor de directie

Beste directie,

Uitgeverij Averbode vindt het belangrijk dat de toekomstige generaties opgroeien in een gezonde leefomgeving; in onze publicaties besteden wij dan ook in het bijzonder aandacht aan ecologische waarden. Electrabel ondersteunt, in het kader van haar CO2-plan, projecten die zorgen voor een attitudeverandering waardoor we samen verstandiger leren omspringen met energie en meehelpen aan de strijd tegen de klimaatopwarming.
Door het succes van Doe de klik hebben Uitgeverij Averbode en Electrabel beslist om dit project rond energiebesparing opnieuw aan de scholen aan te bieden.

Dit schooljaar bieden we de lezers van Zonnekind drie keer een flyer aan met allerlei energietips en weetjes. De Zonnestraallezers lezen in hun flyers informatie over de hernieuwbare energiebronnen wind, water en zon. In Zonneland verschijnt drie keer een energiekrant waarin de hernieuwbare energiebronnen uitgebreid behandeld worden. Ook de productie en het transport van energie komt aan bod.

Wij hopen dat opnieuw vele scholen de ‘klik’ zullen doen zodat we samen een energiebewustmakingsproject kunnen realiseren voor leerlingen van 6 tot 12 jaar!


Met vriendelijke groeten
Jan Lembrechts
Editoriaal directeur

Ontdek alle onderdelen van het project >>>