1

Scholenproject Doe de klik

Vanuit haar zorg voor de toekomst van de leerlingen neemt Uitgeverij Averbode elke gelegenheid te baat om in haar educatief aanbod dieper in te gaan op maatschappelijk relevante thema's. Zo vinden we het belangrijk dat de toekomstige generaties opgroeien in een gezonde leefomgeving. Vanuit die bekommernis besteden we in onze publicaties in het bijzonder aandacht aan ecologische waarden.

Een speciaal schoolproject rond energiebewustzijn was vanuit die optiek een logisch gevolg. Net als de samenwerking hiervoor met Electrabel, dat, in het kader van haar CO2-plan, projecten ondersteunt die zorgen voor een attitudeverandering waardoor we samen verstandiger leren omspringen met energie en meehelpen aan de strijd tegen de klimaatopwarming.

Uitgeverij Averbode wil via haar educatieve uitgaven leerlingen tussen 6 en 12 jaar warm maken voor het belang van energiebesparing met didactische informatie, die ze samen met hun leerkracht behandelen in de klas. De jongerenzender Nickelodeon zal op zijn beurt dezelfde boodschap uitdragen naar kinderen in hun thuisomgeving via online fun games en reportages op tv. Ook de school wordt mee betrokken in dit project door middel van een grote wedstrijd met energiebesparende prijzen voor de school, geschonken door Electrabel.

Op die manier proberen wij ervoor te zorgen dat er gedurende het hele schooljaar 2011-2012 een algemene bewustwording wordt gecreëerd.

We kijken ernaar uit om hier samen met u een waardevol project van te maken.

Lees meer over de educatieve uitwerking van het project.