Muzische tips bij Zonnekind 21

historiek

De zomer


Muzisch taalgebruik

Maak leuke woorden met

Zon ... zonne ...

Beeldende kunst

In de kunst zijn er veel zonnen!

Zonnen aan de hemel

Drama en theater

Beeld uit waar je bent en wat je doet!

Toneeltjes in de zon

Beweging en dans

Dans mee met de vruchten op dit leuke zomerliedje.

'In the summertime'

Media

Jo Bultheel

 

Meer nieuws