Lager onderwijs

 


Super Max is een methode Frans voor de 3e graad, volledig conform de eindtermen, leerplandoelen en het ERK.  Sterren aan de hemel, de godsdienstmethode voor de lagere school

Met Mini Max bieden wij voorbereidend Frans voor de 2e graad. Het is de ideale voorbereiding op Super Max. Mini Maxine biedt taalinitiatie Frans voor de 1e graad a.d.h.v. leuke activiteiten.

Wiskidz is een effectieve instructiemethode waarmee leerlingen op een motiverende manier vlot wiskunde leren. Open Wereld biedt een duidelijk kader én zeer volledig materiaal om alle doelen en eindtermen w.o. te realiseren.

Van a tot z is eigentijdse schrijfmethode met bijzondere aandacht voor schrijfmotorische problemen Met Periscoop volgen leerlingen het proces van de kunstenaar waarin inspiratie vooropstaat.

Leerladders is een methode voor geïntegreerd leren leren voor het 1e t.e.m. het 6e leerjaar Mijn agenda, mijn leerbuddy is een nieuwe agenda per leerjaar met tips voor leren leren. 

De methode Kinderen en hun sociale talenten bestaat uit een activiteitenmap om de sociale vaardigheden van kinderen te ontwikkelen. Proeven van techniek, aangepast aan de nieuwe w.o.-domeinen voor techniek en de vernieuwde eindtermen en leerplandoelen!

Deze zorgmappen zijn een onmisbaar werkinstrument voor inoefening, herhaling en evaluatie. Ze zijn zowel geschikt voor individuele remediëring als voor binnenklasdifferentiatie. Met deze herwerkte oefenboeken kunnen kinderen op een leuke manier hun vaardigheden verder ontwikkelen tijdens de vakantie.

Met Ik vier met Jezus leren kinderen stap voor stap waar het bij de eerste communie echt om gaat. Tatou le matou is een kindvriendelijke methode voor taalinitiatie in het Frans.

 

Wij hebben onze tijdschriften, methodes en leermiddelen in detail beschreven in afzonderlijke deelwebsites.

Via de knop CATALOGUS kunt u het volledige aanbod terugvinden van al onze uitgaven en kunt u ook online bestellen.