1

Welkom!

Hier leest u alles over Sterretjes aan de hemel, een eigentijdse methode rooms-katholieke godsdienst voor het kleuteronderwijs, van de onthaalklas tot de 3e kleuterklas.

Zodra het nieuwe leerplanconcept van het Katholiek Onderwijs Vlaanderen in voege treedt, zullen wij bij de handleiding van Sterretjes aan de hemel een extra ZILL-bundel ter beschikking stellen.
 

Ontdek ook Sterren aan de hemel, onze godsdienstmethode voor het lager onderwijs.

 

Meer nieuws