Beste directeur,
Beste leerkracht lager onderwijs,

Graag stellen wij u hieronder de thema's, nieuwigheden, aanvullingen, prijzen ...
voor het schooljaar 2018-2019 voor!

Let op: u vindt uw gratis klaskalender bij Zonnekind, Zonnestraal en Zonneland nrs 2. Bestel uw abonnementen tijdig via de Averbode-contactpersoon van uw school!

        

Met vriendelijke groeten

Jan Lembrechts
Editoriaal directeur
Directeur Business Unit Tijdschriften
Uitgeverij Averbode

 

TIJDSCHRIFTEN
LAGER ONDERWIJS

1e en 2e lj.

3e en 4e lj.

5e en 6e lj.

LEESREEKSEN
LAGER ONDERWIJS

1e en 2e lj.

3e en 4e lj. 

5e en 6e lj.

actualiteit 3e graad
LAGER ONDERWIJS

 

GRATIS voor
5e en 6e lj.

 

 

NIEUWSBRIEVEN

Schrijf u als leerkracht
in voor de
nieuwsbrief
lager onderwijs

 

Schrijf u als Averbode-contactpersoon
in voor de
dienstberichten

 

  

Uitgeverij Averbode nv  Abdijstraat 1 (Postbus 54)  3271 Averbode
basisonderwijs@uitgeverijaverbode.be   www.uitgeverijaverbode.be