2

Didactische website

De didactische website* biedt per leerwerkboek een waaier aan didactische materialen.

  • Digitale handleiding (Uitgerekend 1) met per hoofdstuk de doelstellingen van het leerplan KathOndVla en het leerplan GO!, lestips die de leerkracht als coach ondersteunen, achtergrondinformatie en correctiesleutels
  • Voorstel van jaarplanning
  • Extra oefenmateriaal, geschikt voor herhaling, verdere inoefening en differentiatie
  • Aanpasbare toetsen met correctiesleutel en voorstel van puntenverdeling
  • Spelmateriaal


* Betalend. Exclusief voor gebruikers van de methode. Voor een bestelling, contacteer uw pedagogisch afgevaardigde.

De didactische websites zijn beveiligd via Knooppunt: registratieprocedure voor de leerkracht