1

Troeven

We geven u hier slechts een aantal van de vele troeven van de methode Fix it!.

KEUZEVRIJHEID

 • In functie van uw klassituatie en afhankelijk van de georiënteerdheid van de school kiest u uit de 16 thematische leerwerkboeken.
 • Keuze uit de verschillende werkstukken.
 • Uw eigen volgorde bepalen of de volgorde van de genummerde doe- en infokaarten.
 • Tal van uitbreidingsmogelijkheden op de website voor technisch sterkere leerlingen, scholen met meer keuze-uren techniek ...

DUIDELIJKE STRUCTUUR

 • De doe- en infokaarten zijn opgebouwd volgens een heldere structuur met terugkerende elementen:
  • aanduiding dat het een info- of doekaart betreft
  • opdrachtnummer
  • toepassingsgebied (energie, biochemie, informatie en communicatie, constructie en transport)
  • titel
  • link naar interessante websites
  • verwijzingen naar andere kaarten van de bundel
  • aantal leerlingen
  • voorziene tijd
  • eventuele benodigdheden
 • Elke kaart betreft 1 opdracht of activiteit. Dit is heel praktisch en zorgt ervoor dat elke kaart een afgerond geheel vormt.
 • Duidelijke technische tekeningen en stappenplannen in foto's zorgen ervoor dat leerlingen de opdrachten goed kunnen volgen.
 • In de kaarten vormt het technisch denk- en doeproces de rode draad: omschrijven van een probleem, ontwerpen, maken/realiseren, in gebruik nemen, evalueren.

WAAIER AAN WERKVORMEN

 • Klassikale aanpak, individuele activiteit, duowerk, groepswerk ... alles komt aan bod.
 • De combinatie van thematische leerwerkboeken en de bijbehorende microsite zorgen voor nog meer afwisseling in de werkvormen. U kunt ook nog altijd gebruik maken van uw eigen materiaal.

GEEN TECHNIEK ZONDER CREATIVITEIT

 • Uw leerlingen gaan creatief aan de slag met originele experimenten, werkstukken en ICT-doetaken.
 • De methode Fix it! hecht veel belang aan de dimensie hanteren. Maak een voertuigje dat werkt op zonne-energie of een persoonlijke gsm-houder, brouw zelf frisdrank, bedruk een T-shirt ...
 • Alle proefjes, experimenten en werkstukken zijn uitvoerig getest in meerdere scholen.

LEVERANCIER VOOR DE WERKSTUKKEN

 • U moet zelf geen leveranciers zoeken voor de onderdelen van een bepaald werkstuk. We werken samen met Opitec (www.opitec.be). Deze leverancier garandeert een vlotte en snelle service en beschikt over alle bouwpakketten van de methode Fix it!. Dit is uiteraard facultatief.

GEEN HERWERKING VAN EEN BESTAANDE METHODE

SLUIT PERFECT AAN BIJ DE LEEFWERELD VAN DE JONGEREN

LOSBLADIG SYSTEEM