1

e-opdrachten

Aansluitend bij het thema Mijn kamer biedt Fix it! een digitaal leerplatform* met aantrekkelijke didactische leerinhouden voor leerkrachten en leerlingen. Hiermee diept u het thema extra uit in de klas.

 • Ongeveer 150 digitale oefeningen en opdrachten
 • De repetitieve en logische opbouw geeft houvast
 • Illustraties, filmpjes en teksten zorgen voor ondersteunende informatie
 • Bij heel wat vragen hoort feedback met een korte uitleg over het antwoord

Meer informatie over de e-opdrachten:

Test een demoversie van de e-opdrachten.

Trouw aan het technisch proces

 • Het educatieve leerproces wordt op een speelse manier aangestuurd
 • Een boeiende wisselwerking tussen de bestaande doe- en infokaarten uit het thematisch leerwerkboek en de nieuwe digitale leeromgeving

Waaier aan werkvormen

 • Aan de activiteiten kan individueel, in duo of in kleine groepjes gewerkt worden, vooral in de klas maar ook thuis
 • De leerling neemt zijn leerproces zelf in de hand door zichzelf te toetsen

Voor de leerkracht

 • Het systeem kan naar eigen wens aangepast worden door leeractiviteiten toe te voegen of te schrappen
 • Mogelijkheid tot evaluatie van de leerlingen aan de hand van gerichte vragen

Troeven

 • Op een creatieve manier opdrachten en oefeningen maken
 • Gemakkelijk toevoegen van ander materiaal (bv. actua)
 • Leerlingen leren probleemoplossend denken
 • Extra differentiatie
 • Stimuleert zelfstandig werk of groepswerk
 • Uitdagend en leuk
 • Online en offline (Knooppunt Kiosk) bruikbaar op pc, Mac, tablet ...


* Betalend (activatie per leerkracht/leerling). Exclusief voor gebruikers van de methode.