2

Didactische websites

Op de didactische websites* - toegankelijk via www.uitgeverijaverbode.be/fixitplus - vindt u per thema tal van ondersteunende materialen.

  • Handleiding met lestips, suggesties ...
  • Correctiesleutels van de leerwerkboeken.
  • De benodigdheden van de werkstukken.
  • Nuttige links.


 
* Betalend. Exclusief voor gebruikers van de methode.

Voor een bestelling, contacteer uw pedagogisch afgevaardigde.

De didactische websites zijn beveiligd via Knooppunt: registratieprocedure.