2

Didactische websites

Op de didactische websites* van www.uitgeverijaverbode.be/numeriekplus vinden leerkrachten een waaier aan hulpmiddelen.

  • Handleiding in kleur met een jaarplan, correctiesleutels in kleur ...
  • Voorbeeldtoetsen per hoofdstuk
  • Een overzicht van de tools en samenvattingen
  • Speelse alternatieve werkvormen
  • Een handleiding voor de rekenmachine
  • Aandacht voor leren leren via zelfevaluatieformulieren, het probleem van de week
  • Extra differentiatiemateriaal in de vorm van remediëringsoefeningen (met correctiesleutel)
  • NIEUW: projecten voor onderzoeksvaardigheden a.d.h.v. eigentijdse en vakoverschrijdende thema’s
  • Numeriekjes: korte oefenreeksen om de rekenvaardigheden aan te scherpen, ook ideaal voor remediëring
  • Onlinehandleiding voor GeoGebra

* Betalend. Exclusief voor gebruikers van de methode. Voor een bestelling, contacteer uw pedagogisch afgevaardigde.

De didactische websites zijn beveiligd via Knooppunt: registratieprocedure en gebruikershandleiding