2

Numeriek 2

Vanaf het schooljaar 2020-2021 verschijnt de geactualiseerde versie van Numeriek 2. Tijdens het schooljaar 2019-2020 kunt u nog met de huidige versie van Numeriek 2 verderwerken.

Op-stap-je: een opfrissingsoefening bij de start van een nieuw hoofdstuk met een link naar gekende leerstof.

Om de overgang naar het 3e jaar voor te bereiden, maken leerlingen af en toe een uitgebreide oefening op een apart blad. Een pictogram in de kantlijn duidt dat aan.

Inhoudsopgave Meetkunde van Numeriek 2

 1. Transformaties
 2. Soorten hoeken
 3. Congruentie en gelijkvormigheden (verdwijnt in editie 2020)
 4. Driehoeken
 5. Vierhoeken
 6. Ruimtemeetkunde

 
Hoofdstuk 1 van Getallenleer herneemt kort de leerstof van het vorige schooljaar en bevat ook een diagnostische toets. Met de oefeningenreeks werken leerlingen eventuele tekorten weg.

Inhoudsopgave Getallenleer van Numeriek 2

 1. Rekenen met rationale getallen
 2. Machten
 3. Rekenen met machten
 4. Eentermen
 5. Veeltermen
 6. Vergelijkingen
 7. Merkwaardige producten
 8. Ontbinden in factoren (verdwijnt in editie 2020)
 9. Evenredigheden
 10. Strook- en schijfdiagrammen
 11. Vraagstukken
 12. Numeriekjes