2

Algemene info

 

Passages is bruikbaar in de verschillende onderwijsnetten door de integratie van de eindtermen en leerplannen van het vrij onderwijs en het gemeenschapsonderwijs.

Wij bieden u de nieuwste inzichten uit de historische wetenschap aan de hand van het verhaal van het verleden.

De nieuwe handboeken geven u en uw leerlingen de kans een verhaal over het verleden te ontdekken en daarbij af te stappen van de platgetreden paden.

U kunt een eigen weg, een eigen passage kiezen ...

Bekijk de folderDe handboeken zijn het resultaat van een intense samenwerking tussen de auteurs, een expertenteam en een leerkrachtengroep.
 
Door deze samenwerking zijn de nieuwste historiografische inzichten geïntegreerd en heeft de reeks een bijzondere aandacht voor de behoeftes van de lespraktijk.
 
De auteurs van Passages zijn historici verbonden aan de K.U.Leuven:

          Greet Draye
          Marleen Brock        
          Camille Creyghton
          Sarah Verhaegen
         
          m.m.v. Steven Thiry
          o.l.v. prof dr. Kaat Wils en prof. dr. Hans Cools

Het expertenteam is een wetenschappelijke commissie van academische historici:

          prof. dr. Marnix Beyen (UA)
          prof. dr. Idesbald Goddeeris (KUL)
          prof. dr. Yves Segers (ICAG-KUL)
          prof. dr. Henk de Smaele (UA)
          prof. dr. Tom Verschaffel (KUL)

De leerkrachtengroep wordt gevormd door leerkrachten geschiedenis uit verschillende scholen en netten:

          Els Conix (Ursulinen-Mechelen)
          Marit Gypen (Het Atheneum-Vilvoorde)
          Anne Kohlbacher (BIM-SEM-Mechelen)
          Koen Lagae (Sint-Pieterscollege-Jette)
          Guy Putseys (SALCO-Haasrode)