2

Troeven

De voornaamste troeven van Passages zijn:

 • herwaardering van het verhaal
  - de uitgebreide leestekst staat centraal
  - het verhaal van het verleden
  - prettig leesbare teksten
  - heldere lay-out
  - duidelijke structuur
  = leesplezier en gemakkelijkere kennisverwerving
    
 • onderzoekshoofdstukken
  - minstens 1 onderzoek per thema
  - individueel, in kleine groep of in klassenverband

  - kritisch leren omgaan met bronnen, literatuur en actuele verschijningsvormen van geschiedenis
  - gerichte vragen om competenties te ontwikkelen

 • begripshistorische aanpak
  - aandacht voor begripsgeschiedenis
  - leren aanvoelen van gelaagdheid en veranderlijkheid van de betekenis van begrippen
  - uitgebreid begrippenregister

 • aanzet tot historisch denken
  de liefde voor geschiedenis overbrengen
 • kruisverwijzingen tussen hoofdstukken
  - verbanden leggen tussen historische fenomenen
  - herhaling leidt tot een grondiger inzicht
  - doorlopen van dezelfde periode vanuit verschillende standpunten
  = uistippelen van een eigen, alternatief traject
 • thematische opbouw
  Individu, Volk en natie, Oorlog, Arbeid, Natuur

 • meer dan de traditionele geschiedenis
  - originele onderwerpen: oorlogsfotografie en -kunst ...
  - geen traditionele scheiding tussen politieke, economie en cultuur
  - klassieke en vernieuwende thema's
   
 • niet-westerse samenlevingen
  - de Afrikaanse mythe
  - het Ottomaanse rijk
  - ...

 • vernieuwende selectie aan bronnenmateriaal, citaten en cijfers
  - grote diversiteit aan bronnen: affiches, foto's, landkaarten, schilderijen, citaten ...
  = mooi geïllustreerde lesteksten
  = het geschiedenisverhaal met sterke beelden