2

Didactische ondersteuning

Bij Passages vindt de leerkracht didactische ondersteuning in de vorm van:

* Betalend. Exclusief voor gebruikers van de methode. Voor een bestelling, contacteer uw pedagogisch afgevaardigde.

Beveiligd via Knooppunt: registratieprocedure.