2

Deel 1

Klik op één van de links om dat hoofdstuk te doorbladeren.

DE NEGENTIENDE EEUW (1815-1918)

INDIVIDU

1. Mensen van soorten
        Fases
        Klassen
2. Burgerlijk leven
        Wonen
        Mode
        Geloof
        Vrije tijd
   ONDERZOEK:
        De Belgische restaurantcultuur
3. Het belang van rechten
        Vrijheid
        Strijd
        Democratie
        Sociale rechten
        Vrouwenrechten
        De strijd tegen de slavenhandel
4. Disciplinering
        Liefdadigheid
        Onderwijs
        Strafrecht
5. Tegengas
        Verlichting en romantiek
        Op zoek naar een nieuwe gemeenschap
        De romantiek drukt haar stempel
        Realisme en naturalisme
        Impressionisme
        Symbolisme en expressionisme

VOLK EN NATIE

1. Het Europese concert
        Wat voorafging
        Het tijdperk van de restauratie
        Het Europese concert
2. Tijden van oproer
        1830
        1848
        1871
3. De constructie van België
        Het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden
        Eenheidspolitiek
        De onvrede neemt toe
        Een eigen identiteit
        Revolutie!
        Een nieuwe staat
        Eén natie, twee talen
4. Partijpolitiek en parlement in België
        De liberale en de katholieke partij
        De Belgische Werkliedenpartij
        Een nieuwe schakel tussen de burgers en de        
        overheid
        Een parlement met twee kamers
        Tweedracht maakt macht
5. Wegen naar de natiestaat
        Lajos Kossuth
        Giuseppe Garibaldi
        Otto von Bismarck
6. Nationale imagebuilding
        Een nationaal verleden
        Een nationale publieke ruimte
        Een symbolische publieke ruimte
        De wereld
   ONDERZOEK:
        Een lied voor het land

ARBEID

1. Verandering
        De eerste industriële revolutie
        De industrialisatie breidt zich uit
        De tweede industriële revolutie
        Op weg naar de consumptiemaatschappij
        Het landschap verandert
        Mensen in beweging
        Tijd wordt geld
2. Continuïteit?
        Productiemethodes
        Vraag en aanbod
        Landbouw wordt wetenschap
        Bezitsverhoudingen
        Huisnijverheid
3. Kloven
        John Rockefeller
        De vrije markt
        Kapitalisme
        Het lot van de arbeiders
        Het verzet groeit
        Mannen en vrouwen
4. Bruggen
        Socialisme
        Communisme
        Anarchisme
        Sociaaldemocratie
        Christendemocratie      
   ONDERZOEK:
        Daens. De film en het verleden

NATUUR

1. De natuur en de kunst
        De romantiek
        Het sublieme en het pittoreske
        De school van Barbizon
        Impressionisme
        Fin de siècle
2. De natuur onderzocht
        Wetenschap en religie
        Charles Darwin en de evolutieleer
        Wetenschap en volksgezondheid
        Wetenschappers en uitvinders
3. De mens onderzocht
        Adolphe Quetelet en de statistiek
        Van één naar twee seksen
        Een wetenschap over rassen
        Criminele antropologie
4. Natuur en bovennatuur
        Verzet en aanpassing
        Een nieuw pausdom
        Nieuwe devoties
        Protestantisme en moderniteit
        Missiewerk en wereldkerk
        De zwarte kerken
        Islam en moderniteit
        Op bedevaart naar Mekka
   ONDERZOEK:
        Verschijningen en genezingen

OORLOG

1. Oorlog in de negentiende eeuw
        Waterloo
        De Krimoorlog
        De Amerikaanse burgeroorlog
   ONDERZOEK:
        Oorlog in beeld
2. Imperialisme
        Het moderne imperialisme
        Het Britse Rijk
        De droom van Cecil Rhodes
        De worsteling om Afrika
        Leopold II en Congo
3. Oorlog vermijden
        Congresdiplomatie en machtsevenwicht
        Bismarcks realpolitik
        Allianties en wapenwedloop
        Diplomaten en ambassades
4. Een andere oorlog: de Eerste Wereldoorlog
        De oorlog breekt uit
        De legers graven zich in
        Van een Europese naar een wereldoorlog
        De kansen keren
        De Eerste Wereldoorlog in België
        Activisme en frontbeweging
5. De oorlog in de kunst
        Vernieuwing
        Het futurisme
        Het pessimisme groeit
        De frontervaring
        Het expressionisme
        Het futurisme na de oorlog