2

Deel 3

Klik op één van de links om dat hoofdstuk te doorbladeren.

NA DE TWEEDE WERELDOORLOG (1945 tot nu)

OORLOG

1. Drie werelden

 • De kolonisatie
 • Invloedssferen
 • Grenzen en muren
 • De wapenwedloop
 • Tweedracht
 • De Cubacrisis
 • Proxywars
 • Einde

2. Onderzoek: Congo 1960

 • Een verrassende onafhankelijkheid
 • 30 juni 1960, het feest
 • 17 januari 1961, de moord op Lumumba
 • De parlementaire onderzoekscommissie
 • Kritiek
 • Onverwerkt verleden
 • Epiloog


3. Oorlog en vrede na 1945

 • Soorten conflicten
 • De Koude Oorlog
 • De burgeroorlogen in Joegoslavië
 • Burgeroorlogen in Afrika
 • Het Israëlisch-Palestijnse conflict
 • Moslimfundamentalisme
 • Terrorisme

ARBEID

1. Welvaartsstaat in België

 • Plannen
 • Gouden tijden
 • Crisis
 • Activeren of privatiseren?


2. Economische systemen

 • Azië
 • De Sovjet-Unie
 • Afrika
 • Globalisering

VOLK EN NATIE

1. Concurrentie voor de Belgische natiestaat

 • De koningskwestie
 • Naar een federale staat
 • Europa
 • De verenigde Naties


2. Internationale samenwerking

 • Push en pull
 • Naar een immigratiestop
 • Fort Europa
 • Effecten

NATUUR

1. Het ecologische tijdperk

 • Actie!
 • Kernenergie
 • Bevolkingsgroei
 • Een wereldprobleem       

2. Onderzoek: Genetische modificatie: (tegen)natuurlijk?

 • Pomologie (1800-1840)
 • Buitenlandse genen (1840-1880)
 • Wetenschap en economie (1880-1945)
 • Agribusiness (1945-2000)
 • Genetische modificatie
 • Conclusie


INDIVIDU

1. Zoektocht naar authenticiteit

 • Herstel
 • Jongerencultuur
 • Popart
 • Studentenprotest
 • De jaren zeventig en tachtig
 • Postmodernisme
 • Scheidslijnen

2. Geloven in een moderne wereld

 • Secularisatie
 • De katholieke kerk
 • De kerk op Expo 58
 • Nieuwe kerken
 • Moskeeën in het straatbeeld
 • Een liberale islam

3. Onderzoek: de seksuele revolutie

 • Denken over seks
 • Anticonceptie
 • Abortus
 • Homoseksualiteit
 • Zichtbare seks
 • Vragen