2

Uitgerekend 2

Herwerking 2020-2021

In deze herwerkte versie is de aanpak nog gedifferentieerder.
De leerstof verworven in Uitgerekend 1 wordt opgefrist en verder uitgebreid. Nieuwe leerstof krijgt extra ruimte om aangebracht en ingeoefend te worden..

De leerstof over het rekenkundig gemiddelde wordt in de andere hoofdstukken verwerkt.


Inhoudstafel

1. Getallen

2. Negatieve getallen

3. Rekenwerk

4. Cijferend rekenwerk

5. Breuken

6. Percenten

7. Maten (en volumematen)

8. Vlakke figuren

9. Ruimtefiguren