2

Algemene info

De verwondering over de natuur en wetenschappelijke ontdekkingen vormen de rode draad doorheen de uitgave.

Met Zuurstof tonen we uw leerlingen dat alledaagse dingen
en handelingen het gevolg zijn van wetenschap (biologie, chemie, fysica).

Onderwerpen die nauw aansluiten bij hun eigen leefwereld zullen uw leerlingen warm maken voor wetenschap.

In dit onderdeel kunt u kennismaken met de folder en het leerplan.