2

Het leerplan

De methode Zuurstof van Uitgeverij Averbode beantwoordt aan de doelstellingen van het nieuwe leerplan Natuurwetenschappen (KathOndVla 2010).

Het leerplan wil dat de leerlingen begrijpbare inhoud aangereikt wordt. Om dat te bereiken moet de inhoud gelinkt worden aan wat leerlingen reeds weten en aan de wereld waarin ze leven. Zuurstof haalt onderwerpen aan die nauw aansluiten bij de leefwereld van jongeren. Onze methode wil leerlingen de natuur, haar onderlinge interacties en haar interacties met de mens leren observeren.

Een goede visualisatie draagt uiteraard ook bij tot het begrijpbaar maken van de inhoud. In Zuurstof is er steeds een duidelijk overzicht. Twee tot vier bladzijden beslaan doorgaans 1 lesuur. De tekst staat in blokken in plaats van intimiderende bladzijden vol tekst. Tussen de tekstblokken zijn er kleurvakken met interessante weetjes. Er wordt ook gebruik gemaakt van duidelijke icoontjes.

Volgens het leerplan moet de nadruk liggen op het experimenteel aanbrengen van de leerstof:

  • onze methode integreert tal van klas-, labo- en funexperimenten
  • Zuurstof werkt met een bordboek. Niet elke school heeft een laboratorium of heeft de gelegenheid om proeven of een dissectie uit te voeren. Met het bordboek willen we die problemen opvangen.

In het leerplan zijn suggesties terug te vinden die niet verbonden zijn aan een eindterm. De leerkracht kan die suggesties gebruiken als hij/zij er tijd voor heeft. Zuurstof neemt de suggesties op bij de hoofdstukken waar zij verband mee houden.

Dit en nog veel meer in de methode Zuurstof ...