2

Opbouw handboek

Het handboek dient als referentiewerk of als hulpmiddel dat de leerlingen kunnen gebruiken om het werkboek in te vullen. Ze hoeven het handboek niet mee te nemen op excursie of in het labo.

De leerstof is overzichtelijk verspreid over de beschikbare lesuren en is als dusdanig duidelijk aangegeven in het handboek.

Elke les beslaat 2 of 4 pagina's en eindigt met een samenvatting. Elk deel van het handboek eindigt dan nog eens met een algemene samenvatting.

Vind meer informatie onder:

Om terug te keren naar het concept, klik hier.