2

Opbouw werkboek

Opbouw

  • Het werkboek vervult de belangrijkste opdracht van de leerkracht van de 1e graad: leerlingen warm maken voor wetenschappen. Leerlingen moeten de wetenschappelijke methodiek leren aanvoelen: hoe komt de wetenschapper, vertrekkend vanuit een aantal waarnemingen, tot een bepaald besluit?
  • Het werkboek is vooral een invulboek. De leerling moet in de eerste plaats zelf actief nadenken over de vraag.
  • Het werkboek bouwt langzaam op. In het begin vullen de leerlingen de antwoorden en besluiten aan met de ontbrekende woorden en naar het einde toe moeten de leerlingen het antwoord volledig zelf formuleren.

Het werkboek bestaat uit verschillende soorten oefeningen: