2

Troeven

  • Illustraties zeggen veel meer dan woorden

Leerlingen hebben nood aan schema’s en tekeningen om de leerstof te verwerken. Zuurstof begeleidt de leerstof met overzichtelijke tekeningen.

  • Vlotte overgang van basis- naar secundair onderwijs

• Overzichtige lay-out dankzij gebruik van kleurvlakken en pictogrammen.
• Voor de leerling is het snel duidelijk welke onderdelen hij moet instuderen en welke onderdelen louter illustratief zijn.

  • Zelfredzaamheid en zelfstandig leren

• De leerling wordt voorbereid op het zelfstandig verwerken van de leerstof door schema’s en tabellen te maken.
• Leerlingen moeten leren gebruikmaken van kaarten en tabellen, en moeten zelf opzoekingswerk verrichten.

  • Integratie van het leerplan

• Zuurstof biedt zo goed als geen overbodige leerstof aan die niet in het leerplan staat.
• Gezondheidspagina’s bij de hoofdstukken over stelsels in het kader van VOET, met name het volgen van gezonde leefgewoonten (context 1) en het zorgen voor een gezond leefmilieu (context 4).

  • Heldere structuur met korte tekstblokken
  • Afwisseling van theorie, oefeningen, experimenten en korte weetjes
  • Gevarieerde oefeningen
  • Duidelijke schema's, tekeningen en foto's
  • Uitscheurbare bladen: om van het leerwerkboek gemakkelijk hanteerbare pakketjes te maken en eventueel extra materiaal toe te voegen