2

Didactische website

Op de didactische website* www.averbode.be/zuurstofplus vinden leerkrachten de volgende elementen:

  • verdiepingslessen
  • extra beeldmateriaal
  • extra denkoefeningen
  • video van dissectie van een konijn
  • extra lessen (uitbreidingsleerstof)
  • jaarplan
  • nuttige links
  • Test jezelf

* Betalend. Exclusief voor gebruikers van de methode. Voor een bestelling, contacteer uw pedagogisch afgevaardigde.

De didactische website is beveiligd via Knooppunt.
- Registratieprocedure voor de leerkracht