2

Een wereld van verschil(len)

Actief werken aan inclusie in de klas

De geïntegreerde en inclusieve werking krijgen steeds meer hun plaatsje binnen het gewone onderwijs. Hierdoor ontstaat een nog grotere verscheidenheid aan kinderen binnen één klas en één school.

Een wereld van verschil(len) wil kinderen leren omgaan met deze verscheidenheid. De sterkte van dit pakket is dat kinderen kunnen ervaren dat iedereen anders is, niet enkel één bepaald kind met een handicap of leerstoornis. Kinderen ontdekken hun eigen mogelijkheden en beperkingen, worden in de schoenen geplaatst van andere kinderen en ontdekken op welke manier ze kunnen omgaan met elkaar.

Een wereld van verschil(len) bevat kant-en-klare lessen die gemakkelijk ingepast kunnen worden in het lessenrooster van een normale schoolweek. Ze zijn gekoppeld aan de leerdoelen en eindtermen van het gewone basisonderwijs, maar de activiteiten kunnen aangepast worden voor het buitengewone onderwijs. Wie wil, kan er een klasoverkoepelend project van maken.

De basis van dit werk werd door de vzw GRIP (Gelijke Rechten voor Iedere Persoon met een Handicap) bekroond als lespakket met de leukste lesvormen en materialen.

Bestel Een wereld van verschil(len) online!