2

Welkom

Betreft: wijziging distributrie van uitgaven Cego Publishers

Beste klant

Zoals u wellicht weet worden de Cego-uitgaven  al sinds 2007 uitgegeven door Cego Publishers NV, een joint-venture tussen Uitgeverij Averbode en Cego vzw en al deze uitgaven worden ook al vele jaren gedistribueerd door Uitgeverij Averbode|Erasme.

Binnen het fonds van Cego Publishers NV zijn er de laatste jaren diverse accentverschuivingen geweest. Van een activiteit met als voornaamste afzetgebied het Basisonderwijs Vlaanderen  zijn de activiteiten nu meer verspreid met accenten naar de Lerarenopleiding of opleiding Kinderopvang. De partners binnen NV Cego Publishers wensen daarom hun fondsen onder te brengen bij actoren die meer gespecialiseerd zijn in deze markten en dus slagvaardiger en nog succesvoller de uitgaven kunnen ondersteunen.

Ziko-vo (voor kinderopvang) en de professionele uitgaven onder de reeksen Cego Practicum, Kliks, EE-cahiers en de Basisboeken Ervaringsgericht werken zijn vanaf 1 maart 2019 verkrijgbaar via Lannoo Campus.

Uitgeverij Averbode|Erasme blijft nog wel de Cego-uitgaven Een doos vol gevoelens en de Emoscoop beiden gericht naar het Basisonderwijs uitgeven en verdelen.

Cego vzw en Uitgeverij Averbode hebben ook beslist dat alle andere oudere uitgaven niet verder meer gecommercialiseerd zullen worden. Cego Vorming & Consult blijft natuurlijk verder werken aan vorming en pedagogische ondersteuning van het onderwijs en de kinderopvang.

NV Cego Publishers wenst u te bedanken voor het jarenlange vertrouwen.

 

Meer nieuws